Strona główna > Oświadczenie prawne

Prawny  Oświadczenie

 

Informacja  oraz  materiały  zawarte  w  ten  stronie internetowej  są  umeblowany  do  ty  za pomocą  Mamibot  Produkcja  USA  Spółka  („Mamibot”)  dla  informacyjny  cele  tylko.  Proszę  czytać  ten  Następny  semestry  oraz  warunki  ostrożnie  zanim  dostęp  oraz  za pomocą  ten  stronie internetowej.
Za pomocą  dostęp  oraz  za pomocą  ten  stronie internetowej,  lub  za pomocą  ściąganie  każdy  materiały  z  ten  stronie internetowej,  ty  Wola  być  uznany  do  Zgodzić się  do  przestrzegać  oraz  być  uwiązany  za pomocą  ten  semestry  oraz  warunki  poniżej  oraz  gdzie indziej  w ciągu  ten  stronie internetowej.  Jeśli  ty  robić  nie  Zgodzić się  do  te  semestry  oraz  warunki,  Proszę  zatrzymać  dostęp  ten  stronie internetowej  lub pobrać jakiekolwiek materiały z tej witryny. Kontynuowanie korzystania z witryny oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się podlegać warunkom i zasadom oraz że przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.  

 

Intelektualny  Nieruchomość  Prawa

 

Informacja  zawarte  w  ten  stronie internetowej  są  chronione prawem autorskim  Pracuje,  oraz  każdy  nieautoryzowany  posługiwać się  z  każdy  materiały  na  ten  stronie internetowej  może  stanowić  a  naruszenie  z  prawa autorskie,  znak towarowy,  oraz  inny  prawa  rządzący  ten  materiały  przedstawione  na  ten  stronie internetowej.  ten  materiały  są  chronione prawem autorskim  Pracuje  pod  ochrona  z  na całym świecie  prawa autorskie  prawa  oraz  traktat  zaprowiantowanie.  ten  materiały  może  nie  być  skopiowane,  reprodukowane,  zmodyfikowany,  opublikowany,  ponownie opublikowane,  załadowany,  pobrany,  wysłane,  przekazywane,  lub  Rozpowszechniane  w  każdy  sposób,  bez  Mamibot  wcześniejszy  pisemny  pozwolenie.  Dostęp  do  ten  stronie internetowej  czy  nie  dawać  ty  każdy  licencja  do  ten  intelektualny  własność  prawa  z  Mamibot  lub  każdy  trzeci  impreza.

 

Znaki towarowe  używany  w  ten  stronie internetowej  są  zarówno  posiadane  za pomocą  Mamibot  lub  jego  spółki zależne  lub  używany  pod  licencja  z  ten  poszczególny  znak towarowy  właściciele.  Tych  znaki towarowe  być  nie  być  używany  bez  ten  wcześniejszy  pisemny  pozwolenie  z  ten  poszczególny  znak towarowy  właściciel.

 

Zastrzeżenie

 

Informacja  zawarte  w  ten  stronie internetowej  może  zawierać  nieścisłości  oraz  typograficzne  błędy,  oraz  jest  pod warunkiem, że  "jak  jest"  bez  każdy  wyrazić  lub  dorozumianej gwarancji dowolnego rodzaju, w tym między innymi (i) gwarancji dokładności, kompletności, przydatności handlowej, nienaruszania własności intelektualnej lub przydatności do określonego celu lub (ii) gwarancji wiarygodności wszelkich porad, opinii, oświadczenie lub inne informacje wyświetlane lub rozpowszechniane za pośrednictwem strony internetowej. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie takie porady, opinie, oświadczenia, notatki lub informacje będą na Twoje wyłączne ryzyko. Mamibot zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do poprawiania wszelkich błędów lub pominięć w dowolnej części witryny. Mamibot może dokonywać wszelkich innych zmian na stronie internetowej, materiałach, produktach lub informacjach zawartych na tej stronie w dowolnym momencie bez powiadomienia.  W żadnym wypadku firma Mamibot ani jej licencjodawcy/dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty zysków, przerwy w działalności, utratę informacji) wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania informacji, nawet jeśli Firma Mamibot została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Mamibot nie gwarantuje również, że funkcje zawarte na tej stronie będą działały nieprzerwanie lub będą wolne od błędów, lub że wady zostaną naprawione, lub że ta strona internetowa lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie informacje pobrane lub w inny sposób uzyskane w wyniku korzystania z witryny są według własnego uznania i na ryzyko oraz że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych w wyniku pobrania informacji. Mamibot nie udziela żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek towarów zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej ani żadnych transakcji zawartych za pośrednictwem strony internetowej.  

 

Ograniczenie  z  Obciążenie

 

Pod  nie  okoliczności  być  Mamibot  być  podatny  dla  każdy  bezpośredni,  pośredni,  przypadkowy,  specjalny  lub  wynikający  odszkodowanie,  wynikły  z:  (i)  ten  posługiwać się  lub  ten  niemożność  do  posługiwać się  ten  stronie internetowej;  (ii)  ten  koszt  z  nabywanie  z  zastąpić  dobra  wynikły  z  każdy  dobra  zakupione  lub  uzyskany  lub  wiadomości  Odebrane  lub  transakcje  weszła  w  Poprzez  ten  stronie internetowej;  (iii)  Informacja  zawarte  w  ten  stronie internetowej;  lub  (D)  każdy  inny  materiał  związane z  do  ten  stronie internetowej,  parzysty  Jeśli  Mamibot  ma  został  rozmyślny  z  ten  możliwość  z  taki  odszkodowanie.

 

Nie  Klient  Relacja

 

Nie  klient,  doradczy,  powiernik  lub  profesjonalny  relacja  z  Mamibot  lub  każdy  inny  osoba  jest  zamieszany  lub  przyjęty  za pomocą  dostęp  lub  za pomocą  ta strona.

 

E-mail  Komunikacja

 

Mamibot  i/lub  jego  połączony  trzeci  imprezy  może,  z  czas  do  czas,  wysłać  e-mail  wiadomości  do  ty  zawierający  marketing  lub  promocje  Informacja,  itp. 

Mamibot  czy  nie  robić  każdy  poparcie,  reprezentacja  lub  Gwarancja  z  Poszanowanie  do  ten  zawartość  z  każdy  taki  e-mail  wiadomości  lub  każdy  dobra  lub  strony internetowe  który  może  być  uzyskany  z  taki  trzeci  imprezy,  oraz  ty  Zgodzić się  że  Mamibot  być  nie  mieć  każdy  obciążenie  lub  być  odpowiedzialny  dla  każdy  odszkodowanie  cokolwiek  z  Poszanowanie  do  każdy  taki  interesy  lub  promocje,  łącznie z  ale  nie  ograniczony  do  Zapłata  oraz  Dostawa  z  dobra,  wynikły  z  interesy  z  taki  reklamodawcy  na  ten  stronie internetowej.

 

Trzeci  Impreza  Strony internetowe

 

Ten  stronie internetowej  może  produkować  zautomatyzowany  Szukaj  wyniki  lub  Inaczej  połączyć  ty  do  inny  strony internetowe  na  ten  Internet.  Te  strony internetowe  są  pod warunkiem, że  wyłącznie  jak  a 

kurtuazja  oraz  wygoda  do  ty.  Tych  strony internetowe  są  nie  pod  ten  kontrola  z  Mamibot,  oraz  niektóre  może  zawierać  Informacja  lub  materiał  że  niektóre  ludzie  może  znajdować  nieodpowiedni  lub  ofensywa.  ty  uznawać  że  Mamibot  jest  nie  odpowiedzialny  dla  ten  dokładność,  prawa autorskie  zgodność,  legalność,  przyzwoitość,  lub  każdy 

inny  aspekt  z  ten  zawartość  z  taki  strony internetowe.  ten  włączenie  z  taki  a  połączyć  czy  nie  sugerować  poparcie  z  ten  stronie internetowej  za pomocą  Mamibot  lub  każdy  Stowarzyszenie  z  jego  operatorów.

 

Odszkodowanie

 

ty  Zgodzić się  do  wynagradzać  oraz  utrzymać  każdy  z  Mamibot,  jego  spółki zależne,  podmioty stowarzyszone,  oficerowie  oraz  pracowników,  niegroźny  z  każdy  prawo  lub  żądanie,  łącznie z 

rozsądny  prawnicy  opłaty,  zrobiony  za pomocą  każdy  trzeci  impreza  z powodu  do  lub  powstające  na zewnątrz  z  Twój  posługiwać się  z  ten  stronie internetowej  w  naruszenie  z  ten  semestry  oraz  warunki  za pomocą  ty,  lub  naruszenie  za pomocą  ty,  lub  każdy  inny  użytkownik/członek  z  Twój  zarejestrowany  rachunek,  z  każdy  intelektualny  własność  lub  inny  prawidłowy  z  każdy  osoba  lub  podmiot.

 

Rządzenie  Prawa

Ten  stronie internetowej  jest  kontrolowane  za pomocą  Mamibot  z  jego  biura  w ciągu  ten  Zjednoczony  Państwa.  Tych  WHO  wybierać  do  dostęp  ten  stronie internetowej  z  inny  lokalizacje  robić  więc  na 

ich  własny  inicjatywa  oraz  są  odpowiedzialny  dla  zgodność  z  odpowiedni  lokalny  prawa,  Jeśli  oraz  do  ten  zakres  że  lokalny  prawa  są  odpowiedni.  Za pomocą  dostęp  ten  stronie internetowej  ty  Zgodzić się  że  ten  prawa  z  ten  Zjednoczony  Państwa,  bez  szacunek  do  konflikty  z  prawa  zasady,  Wola  zastosować  do  Wszystko  sprawy  odnoszący się  do  ten  stronie internetowej,  oraz  ty  Zgodzić się  że  każdy  spór  w  połączenie  z  ten  stronie internetowej  być  być  Przedmiot  do  ten  Ekskluzywny  jurysdykcja  z  ten  Państwo  oraz  federalny  sądy  usytuowany  w  Delaware.  Mamibot  może  modyfikować  ten  semestry  oraz  warunki  z  czas  do  czas  w  jego  podeszwa  dyskrecja.  Mamibot  może  dostarczać  ty  z  rozsądny  ogłoszenie  z  każdy  taki 

zmiany,  oraz  nieprzerwany  posługiwać się  z  ten  stronie internetowej  Wola  być  ukryty  jak  przyjęcie  do  taki  zmiany.

 

Zakończenie

Mamibot  rezerwy  ten  prawidłowy,  w  jego  podeszwa  dyskrecja,  do  zakończyć  Twój  dostęp  do  Wszystko  lub  część  z  ten  stronie internetowej,  z  lub  bez  ogłoszenie.